PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUS


Äidinkieli..................... 7
Englanti...................... 10
Ruotsi......................... 9
Matematiikka.................. 10
Fysiikka ja kemia.............. 9
Biologia ja maantieto......... 10
Historia ja yhteiskuntaoppi... 10
Uskonto........................ 9
Liikunta ja terveystieto....... 8
Musiikki...................... 10
Kotitalous.................... 10
Käsityö: tekstiilityö......... 10
Kuvataide...................... 8
Käytös ja huolellisuus......... 9

Keskiarvo.................... 9,2

-Tämä löytyi täältä-