Joululiina

Lanka: Novita virkkauslanka (vajaa kerä).

Liinan halkaisija n. 60 cm.

gallerypic.php?id=25672

kjs = ketjusilmukka
ps = piilosilmukka
ks = kiinteä silmukka
p = pylväs
kp = kaksoispylväs (kaksi langankiertoa koukulla)
kkp= kolmoispylväs (kolme langankiertoa koukulla)

(Toista * -- * ja ** -- **)

Tee 6 kjs ja yhdistä ps:lla renkaaksi.

1. krs: 3 kjs, 23 p kjs-renkaaseen, sulje krs. 1 ps:lla 3.kjs:aan.

2. krs: 3 kjs, 2 p, 2 kjs, *3 p, 2 kjs* 7 kertaa, ps.

3. krs: 3kjs, 2 p seur. p:seen, 1 p seur. p:seen, 3 kjs, *1 p, 2 p seur. p:seen, 1p, 3kjs* 7 kertaa, ps.

4. krs: 3 kjs, 1 p samaan s:aan, 2 p, 2 p viimeiseen neljästä p:stä, 3kjs, *2p seur. p:seen, 2p, 2p seur p:seen, 3 kjs* 7 kertaa, ps.

5. krs: kuten krs 5, mutta 2 p lisää joka p-ryhmään.

6. krs: *2 kp 1.p:seen (HUOM! 1. kp = 4 kjs krs:lle 24 asti), 6 kp, 2 kp viimeiseen p:seen, 3 kjs* 8 kertaa, sulje krs 1 ps.llä 4.kjs:aan.

7. krs: kuten krs 6, mutta 8 kp lisäysten välissä.

8. krs: kuten krs 6, mutta 10 kp lisäysten välissä.

9. krs: * 2 kp 1.kp:seen, 6 kp, 2 kjs, 6 kp, 2 kp viim. kp:seen, 3 kjs* 8 kertaa, ps.

10. krs: *2 kp 1.kp:seen, 6 kp, ** 2kjs, 1 kp seur. kp:seen ** 2 kertaa, 2 kjs, 6 kp, 2 kp viim. kp:seen, 2 kjs* 8 kertaa, 1 ps.

11. krs: *7 kp, **2 kjs, 1 kp seur. kp:seen** 4 kertaa, 2 kja, 7 kp, 2 kjs* 8 kertaa, 1ps.

12. krs : *4 kp, 2 kjs, hyppää 1 kp:n yli, ** 1kp seur. kp:seen, 2kjs** 6 kertaa, hyppää 1 kp:n yli, 5 kp, 2kjs* 8 kertaa, 1 ps.

13. krs: *3 kp, 2 kjs, hyppää 1 kp:n yli, ** 1 kp seur. kp:seen, 2 kjs** 8kertaa, hyppää 1 kp:n yli, 3 kp, 2 kjs* 8 kertaa, 1 ps.

14. krs : *1 kp, 2kp seur kp:seen, ** 1 kp ser. kp:seen 2 kjs** 9 kertaa, 1 kp, 2 kp seur. kps:seen, 1 kp, 2 kjs* 8 kertaa, 1 ps.
15. krs : *2 kp 1. kp:seen, 3 kp, **2kjs, 1 kp seur. kp:seen** 8 kertaa, 2 kjs, 3 kp, 2 kp viim. kp:seen 3 kjs* 8 kertaa, 1ps.

16. krs : *5 kp, 2 kp kjs-kaareen, 2 kjs, hyppää 1kp:n ja 2 kjs:n yli **1 kp seur. kp:seen, 2 kjs** 2 kertaa, 1 kp, 2 kp kjs-kaareen, 1 kp seur kp:seen, **2 kjs, 1 kp seur kp:seen** 2 kertaa, 2 kjs, hyppää 2 kjs: ja 1 kp:n yli, 2 kp seur. kjs-kaareen, 5 kp, 7 kjs* 8 kertaa, 1 ps.

17. krs : *1ps seur kp:seen, *6 kp, hyppää kjs-kaaren yli, 1 kp seur kp:seen, 2 kjs, 1 kp seur kp:seen, 2 kjs, 2 kp kjs-kaareen, 4 kp, 2 kp seur kjs-kaareen, 2 kjs, 1 kp seur. kp:seen, 2 kjs, 1 kp seur. kp:seen, hyppää kjs-kaarn yli, 6 kp, 7 kjs, 1 kp kjs-kaareen, 7 kjs, hyppää 1 kp:n yli* 8 kertaa, 1 ps.

18. krs: 1 ps seur. kp:seen, *6 kp, 2 kp kjs-kaareen, 1 kp seu. kp:seen, 1 kp seur. kjs-kaareen, 8 kp, 1 kp kjs-kaareen, 1 kp seur kp:seen, 2 kp kjs-kaareen, 6 kp, 4 kjs, 1 ks 3 kjs 1 ks neljänteen kjs:aan 7-kjs:n kaaressa, 4 kjs, hyppää 1 kp:n yli* 8 kertaa, 1ps.

19. krs : 1 ps seur. kp:seen, 11 kp, 2 kp yhteen (virkka muuten normaalisti, mutta jätä 1. kp:stä viim. 2 silmukkaa koukulle ja aloita seur. kp seuraavasta kp:stä, kun koukulla on 3 s vedä lanka kaikkien s:n läpi) 2 kertaa, 9 kp, 2 kp yhteen, 9 kjs, 1 ks 3 kjs 1 ks kjs-kaaren 4. s:aan, 9 kjs, *hyppää 1 kp:n yli, 2 kp yhteen, 9 kp, 2 kp yhteen 2 kertaa, 9 kp, 2 kp yhteen, 9 kjs, 1 ks 3 kjs 1 ks neljänteen kjs:aan 7-kjs-kaaressa, 9 kjs* 7 kertaa, 1 ps toiseen kp:een (krs alku: 4kjs + 1kp = 2kp yhteen), 1 ps seur kp:seen.

20. krs: 18 kp, 2 kp yhteen, **9 kjs, 1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9-kjs:n kaaressa, ** 2 kertaan, 9 kjs, *hyppää 1 kp:n yli, 2 kp yhteen, 16 kp, 2 kp yhteen, ** -- ** 2 kertaa, 9 kjs* 7 kertaa, 1 ps 2.kp:seen, 1ps seur.kp:seen.

21. krs: 14 kp, 2 kp yhteen, 5 kjs, **1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9-kjs:n kaaressa, 9 kjs** 2 kertaa, 1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9-kjs:n kaaressa, 5 kjs, *hyppää 2 kp yhteen yli, 2 kp yhteen, 12 kp, 2 kp yhteen, 5 kjs, ** -- ** 2 kertaa, 1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9-kjs:n kaaressa, 5 kjs* 7 kertaa,1 ps toiseen kp:seen, 1 ps seur. kp:seen.

22. krs: 10 kp, 2 kp yhteen, 5 kjs, 1 ks viiden kjs:n kaareen, **9 kjs, 1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9-kjs:n kaaressa, ** 2 kertaa, 9 kjs, 1 ks viiden kjs:n kaareen, 5 kjs, * hyppää 2 kp yhteen yli, 2 kp yhteen, 8 kp, 2 kp yhteen, 5 kjs, 1 ks viiden kjs:n kaareen, ** -- ** 2 kertaa, 9 kjs, 1 ks viiden kjs:n kaareen, 5 kjs** 7 kertaa, 1 ps toiseen kp:seen, 1 ps seur. kp:seen.

23. krs: 6 kp, 2 kp yhteen, 5 kjs, 1 ks 5kjsn-kaareen, ** 9 kp, 1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9-kjs:n kaaressa** 3 kertaa, 9 kp, 1 kp 5kjsn-kaareen, 5 kjs, * hyppää 2 kp yhteen yli, 2 kp yhteen, 4 kp, 2 kp yhteen, 5 kjs, 1 ks 5kjsn-kaareen, ** -- ** 3 kertaa, 9 kp, 1 ks 5kjsn-kaareen, 5 kjs* 7 kertaa, 1ps 2.kp:seen., 1ps seur. kp:seen.

24. krs: 2 kp, *2 kp yhteen, 5 kjs, 1 ks 5kjsn-kaareen, **9kjs, 1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9kjsn kaaressa, 9kjs, 1 ks seur. 9kjsn-kaareen, **15 kjs, aloita kolmannesta kjs:ta koukusta lukien: 1 ks, 1 p, 9 kp, 1 p, 1 pp** 5 kertaa (= 5 "lehteä"), 1 ks seur kjs-kaareen, 9 kjs, 1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9kjsn kaaressa, 9 kjs, 1 ks 5kjsn-kaareen, 5 kjs, hyppää 2 kp yhteen yli, 2 kp yhteen* 8 kertaa, lopeta 8.kerta: 3 kjs ja 1 p toiseen kp:seen.

25. krs: *7 kjs, 1 ks 5kjsn kaareen, 9 kjs, 1 kkp seur. kahteen kjs-kaareen, 7 kjs, 1 ks 1. lehden päähän, ** 9 kjs, ks seur. lehden päähän** 4 kertaa, 7 kjs, 1 kkp seur. kahteen kjs-kaareen, 9 kjs, 1 ks 5kjsn kaareen* 8 kertaa, ps neljänteen s:aan aloituksen 7:stä kjs:sta.

26. krs: 14 kjs, *1 kkp seur. kahteen kjs-kaareen, **9 kjs, 1 ks 3 kjs 1 ks viidenteen kjs:aan 9kjsn kaaressa** 4 kertaa, 9 kjs, 1kkp seur. kahteen kjs-kaareen, 9kjs, 1 kkp neljänteen s:aan 7kjsn kaaressa, 9 kjs** 8 kertaa, ps 5 s:aan aloituksen 14:sta kjs:sta.

27. krs: *3 ks 9kjs:n kaareen, 7 kjs, **hyppää seur. kaaressa kahden ensimm. kjs:n yli, 1 ks seur kjs:aan, 3 kjs, hyppää 1 kjs:n yli, 1 ks seur. kjs:aan, 3 kjs, hyppää 1 kjs:n yli, 1 ks seur. kjs:aan, 7 kjs** 5 kertaa, 3 ks 9kjsn kaareen* 8 kertaa, ps 1.kjs:aan. Katkaise lanka.

28. krs: Aloita ensimmäisestä pienestä 3kjs:n kaaresta: * **1 ks 3kjsn kaareen, 3 kjs, 1 ks seur kjs-kaareen, 3 kjs, hyppää 1 kjs:n yli 7 kjsn kaaressa, 1 ks seur kjs, 3 kjs, hyppää 1 kjsn yli, 1 ks seur kjs, 3 kjs, hyppää 1 kjsn yli,1 ks seur kjs, 3 kjs** 4 kertaa, 1 ks 3kjsn kaareen, 3 kjs, 1 ks seur. kaareen, 9 kjs, 1 kp 2.kjs:aan 3 kjsn kaaressa, hyppää 2 ks yli, 1 kp seur ks, 9 kjs* 8 kertaa, 1 ps 1.ks:aan.

29. krs: 1 ps 1.kjs:aan ja 1 ks 3kjsn kaareen, * 3 kjs ja 1 ks jokaiseen 20:een pieneen kjs-kaareen, 7 kjs, 1 ks seurkjs-kaareen, 9 kjs, 1 ks seur. kjs-kaareen, 7 kjs, 1 ks seur pieneen kjs-kaareen* 8 kertaa, 1 ps 1.ks:aan.

30. krs: ps:ta 2. pienen kjs-kaaren keskelle, 1 ks, *3kjs ja 1 ks jokaiseen 17:n pieneen kjs-kaareen, 7 kjs, hyppää yhden pienen kjs-kaaren yli, 1 ks seur kjs-kaareen, 15 p 9kjsn kaareen, 1 ks seur kjs-kaareen, hyppä yhden pienen kjs-kaaren yli, 7 kjs, 1 ks seur. pieneen kjs-kaareen* 8 kertaa, 1 ps 1.ks:aan, ps:ta 2.pienen kjs-kaaren keskelle.

31. krs: 4 kjs, * ** 1 kp seur kjs-kaareen, 7 kjs, 1 kp seur. kjs-kaareen** 3 kertaa, 1 kp 7kjs 1 kp seur. kjs-kaareen, ** -- ** 3 kertaa, 1 kp seur. kjs-kaareen, 7 kjs, 1 ks seur 7 kjsn kaareen, 9 kjs, 3 ks keskimm. 3 p:seen, 9 kjs, 1 ks 7 kjsn kaareen, 7 kjs, 1 kp 2. pieneen kjs-kaareen* 8 kertaa; lopet 8.kerta 3 kjs ja 1 kkp neljänteen kjs:aan.

32. krs: 4 kjs, 1 kkp kjs-kaareen (ed krs:n viim. kkp luetaan kjs-kaareksi), * ** 7 kjs, 2 p koukusta lukien neljänteen kjs:aan, 4 kjs, 2 kkp samaan kjs-kaareen mutta jätä molemmista viim lk koukulle, 2 kkp seur kjs-kaareen jätä myös näistä lk koukulle, vedä lanka koukulla olevien 5 silmukan läpi** 8 kertaa, 7 kjs, 2 p 4.kjs:aan koukusta lukien, 4 kjs, 2 kkp yhteen samaan kjs-kaareen, 10 p seur. kjs-kaareen, 1 ps keskimmäiseen 3:sta ks:sta, 5 p seur. kjs-kaareen, 6 kjs, käännä työ, 1 ps 5.p:een em. 10:stä p:stä, käännä työ, 4 ks nirkko (3 kjs, 1 ks 1.kjs:aan) 3 ks  6kjsn kaareen, 1 ps 5.p:een, 5 p samaan kjs-kaareen, 2 kkp yhteen seur. kjs-kaareen* 8 kertaa, lopeta krs 1 ps 4.kjs:aan.

Katkaise lanka ja päättele.